Despre Noi

ECHIPE DE LUCRU

Echipa PR are rolul de a promova activ interesele şi activităţile Federaţiei şi asociaţiilor membre.
-Distribuie materiale promoţionale ale partenerilor în cadrul Adunării Generale şi invers;
-Participă şi susţine promovarea proiectelor şi produselor Federaţiei;
-Realizează baze de date de contact cu posibili parteneri disponibile Federaţiei şi asociaţiilor membre;
-Respectă protocolul de colaborare încheiat cu terţii;
-Asigură menţinerea unei relaţii echitabile de lungă durata cu terţii;
-Caută şi înștiințează coordonatorul despre posibilitatea încheierilor unor parteneriate.


Echipa de Fundraising are rolul:
-Să promoveze activ interesele şi activităţile Federaţiei şi asociaţiilor membre;
-Să participe şi să susţină demersurile de absorbţie de fonduri pentru Federaţie;
-Să faciliteze asociaţiilor membre accesul la bazele de date şi contactele posibililor sponsori şi finanţatori.


Echipa HR a fost construită în ideea de a eficientiza procesele de HR ce se realizează pentru federație. Printre aceste procese se enumeră:
-Evaluarea motivației voluntarilor şi contribuirea la creşterea şi menţinerea ei;
-Oferirea recompenselor voluntarilor ce îşi aduc aportul în cadrul federaţiei;
-Oferirea de ajutor către echipele de proiecte pentru a se forma şi dezvolta;
-Sprijinirea proceselor federației prin input-uri la nivel organizațional pentru voluntari;
-Conturarea procesului de feedback la nivelul echipelor;
-Anunțarea voluntarilor oportunități de dezvoltare personală şi profesională;
-Realizarea structurilor de mentorat şi relaţionarea cu coordonatorii de HR ai membrilor Cognosis.


Echipa de Consilieri de Dezvoltare Organizațională Cognosis sunt principalii agenți de dezvoltare ai organizațiilor membre Cognosis prin:
-Oferirea consultanțelor membrilor;
-Desfășoară activitatea de audit intern;
-Lucrează pe problemele identificate în urma auditului și propune strategii de îmbunătățire a acestora;
-Susține dezvoltarea Facilitatorilor de Informații Cognosis (FIC).


Echipa de Facilitatori de Informații Cognosis sunt liantul între Cognosis și asociațiile membre prin:
-Menținerea comunicării online și fizic;
-Realizează prezentări ale Federației în asociația locală;
-Organizează evenimentele Cognosis desfășurate în centrul respectiv;
-Oferă Federației un raport de activitate lunar al asociației și invers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s