Despre Noi

Echipa PR are rolul de a promova activ interesele şi activităţile Federaţiei şi asociaţiilor membre.
* Distribuie materiale promoţionale ale partenerilor în cadrul Adunării Generale şi invers;
* Participă şi susţine promovarea proiectelor şi produselor Federaţiei;
* Realizează baze de date de contact cu posibili parteneri disponibile Federaţiei şi asociaţiilor membre;
* Respectă protocolul de colaborare încheiat cu terţii;
* Asigură menţinerea unei relaţii echitabile de lungă durata cu terţii;
* Caută şi înștiințează coordonatorul despre posibilitatea încheierilor unor parteneriate.

Echipa de Fundraising are rolul:
* Să promoveze activ interesele şi activităţile Federaţiei şi asociaţiilor membre;
* Să participe şi să susţină demersurile de absorbţie de fonduri pentru Federaţie;
* Să faciliteze asociaţiilor membre accesul la bazele de date şi contactele posibililor sponsori şi finanţatori.

Echipa HR a fost construită în ideea de a eficientiza procesele de HR ce se realizează pentru federație. Printre aceste procese se enumeră:
* Evaluarea motivației voluntarilor şi contribuirea la creşterea şi menţinerea ei;
* Oferirea recompenselor voluntarilor ce îşi aduc aportul în cadrul federaţiei;
* Oferirea de ajutor către echipele de proiecte pentru a se forma şi dezvolta;
* Sprijinirea proceselor federației prin input-uri la nivel organizațional pentru voluntari;
* Conturarea procesului de feedback la nivelul echipelor;
* Anunțarea voluntarilor oportunități de dezvoltare personală şi profesională;
*Realizarea structurilor de mentorat şi relaţionarea cu coordonatorii de HR ai membrilor Cognosis.

Echipa de Consilieri de Dezvoltare Organizațională Cognosis sunt principalii agenți de dezvoltare ai organizațiilor membre Cognosis prin:
* Oferirea consultanțelor membrilor;
* Desfășoară activitatea de audit intern;
* Lucrează pe problemele identificate în urma auditului și propune strategii de îmbunătățire a acestora;
* Susține dezvoltarea Facilitatorilor de Informații Cognosis (FIC).

 

Echipa de Facilitatori de Informații Cognosis sunt liantul între Cognosis și asociațiile membre prin:
Menținerea comunicării online și fizic;
Realizează prezentări ale Federației în asociația locală;
Organizează evenimentele Cognosis desfășurate în centrul respectiv;
Oferă Federației un raport de activitate lunar al asociației și invers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s