Misiune, Viziune, Valori

      Cognosis reprezintă Federaţia Asociaţiilor Studenţilor la Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei din România.

     Scopul Cognosis este acela de a promova iniţiativele asociaţiilor studenţilor la Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei. Suntem singura organizaţie reprezentativă la nivel naţional din acest domeniu, iar pe viitor ne propunem să reprezentăm toate organizaţiile studenţeşti din domeniul socio-uman.

    Viziunea Cognosis este aceea de a acoperi nevoile de dezvoltare personală și profesională ale tuturor studenților la Psihologie și Științele Educației din România.

În acest context, misiunea Cognosis este de a crea cadrul necesar pentru o dezvoltare completă, multilaterală, dar şi calitativă.

Federaţia îndeplineşte astfel două roluri: cel de platformă pentru asociațiile membre, unde sunt promovate iniţiativele acestora, este facilitată comunicarea, schimbul de experienţă şi cultură dintre asociații; și rolul de a oferi studenților de profil, proiecte care să reprezinte adevărate experiențe de învățare și dezvoltare.

În ambele roluri, Cognosis crede și promovează valori ca prietenia, unitatea și profesionalismul.


Principalele obiective ale Cognosis sunt:

  • Să susţină şi să organizeze activităţi educaţionale, ştiinţifice, sociale şi profesionale
  • Să faciliteze accesul asociațiilor membre la resursele Federației;
  • Să faciliteze colaborarea între asociaţiile membre;
  • Să participe şi să faciliteze participarea asociaţiilor membre la programe şi iniţiative naţionale şi internaţionale;
  • Să se extindă  prin integrarea noilor asociații și a celor deja existente, conform Regulamentului de Ordine Interioară;
  • Să colaboreze constant cu terții în vederea integrării studenților în comunitatea profesională a psihologilor din România;
  • Să ofere suport în formarea de noi asociații de profil;
  • Să promoveze psihologia ca știință și imaginea profesiei de psiholog în societate;
  • Să promoveze domeniul științelor educației și profesiile aferente în societate.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s