Colaboratori

Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA (European Federation of Psychology Students’ Associations), membru colaborator al A.N.O.S.R (Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România), dar și colaborator Colegiul Psihologilor din România.


efpsa-logo-reduced

     Federația Europeană a Asociațiilor Studenţeşti de Psihologie (EFPSA) a fost înființată în 1987, la primul Congres Internațional al Studenţilor la Psihologie din Portugalia. EFPSA reprezintă o rețea extrem de diversă de studenţi la psihologie care lucrează pe bază de voluntariat cu și pentru studenții la psihologie din Europa. Federația este formată în prezent din 32 asociații membre.

În centrul tuturor activităților EFPSA stau patru obiective: de a ajuta studenţii la psihologie, de a contribui la dezvoltarea societăţii, de a aduce contribuţii în domeniul psihologiei, și de a face legătura între profesioniști, cadre universitare și studenți.

Scop
Misiunea EFPSA este de a reprezenta nevoile și interesele studenţilor la psihologie din Europa, de a aduce contribuţii în domeniu, de a dezvolta societatea, și de a sprijini cooperarea științifică, socială și culturală între studenți, cadre universitare și profesioniști.

Proiecte:
Congresul EFPSA – 300 de studenţi la psihologie se întâlnesc pentru o săptămână de activităţi ştiinţifice, sociale şi culturale. Organizat în România în 2014.

European Summer School – un eveniment pentru 36 de studenţi din toată Europa, împărţiţi pe 6 grupuri supravegheate de către un doctorand sau de către un post-doctorand, întâlniri între studenţi, profesori şi cei care au terminat facultăţile de profil.

Train the Trainers Summer School – o săptămâna de traininguri pentru 12 studenţi motivaţi, susţinute de traineri profesonali.

Conferinţă EFPSA – 4 zile de întâlniri cu profesionişti în domeniu, cu cercetători şi studenţi.

EFPSA Day – ziua în care fiecare coordonator din asociaţia locală trebuie să vorbească şi să informeze membrii despre activităţile, valorile, misiunea EFPSA, astfel încât aceştia să devină familiari cu acestea.

Junior Researcher Programme – 13 luni de cercetare pentru proiectele stabilite în cadrul European Summer School.

Journal of European Psychology Students – un jurnal ştiinţific pentru studenţii de la psihologie; are scop internaţional.

Cognosis este membru cu drepturi depline al EFPSA având acces și oportunitate de colaborare cu toate celelalte organizații internaționale!

Mai multe informații despre oportunitățile oferite de EFPSA în România sau în străinătate găsiți pe site-ul oficial al Federației: click aici!


Logo-ANOSR

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană. Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism.

Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale. În prezent, ANOSR numără 71 de organizaţii studenţeşti din 15 centre universitare din România. ANOSR a primit în octombrie 2002 statutul de membru cu drepturi depline al Forumului European al Studenților (ESU), devenind prima și unica federație studențească din România recunoscută și reprezentată la nivel european.

ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național cât și internațional. Suntem în primul rând o platformă de comunicare între organizațiile membre, urmărind în acest sens să facilităm parteneriatele și schimbul de resurse între organizațiile studențești.

Toate proiectele și inițiativele ANOSR pot fi urmărite pe: click aici!


ee2afc_db201185711b444898301efe289a2483

Colegiul Psihologilor din România este astăzi un spațiu de comunicare profesională care generează autoreglemetarea profesională.

După apariția Colegiului, profesia de psiholog în România este astfel reglementată, dând naștere unor relații socio-economice. Cultura profesională a membrilor Colegiului a crescut prin manifestări științifice naționale și internaționale.

Construcția instituțională a CPR presupune respectarea strategiei de dezvoltare, în mod coerent, compusă din următoarele principii:

1. Acces liber în profesie, instituirea unor condiții riguroase de exercitare a profesiei în interiorul acestuia;
2. Dezamorsarea oricărui conflict profesional, concilirea și dialogul, concomitent cu impunerea respectării codului deontologic clar și echilibrat;
3. Consolidarea competenței și autorității Colegiului în domeniul psihoterapiei, psihopedagogiei speciale și al oricărei activități liberale conexe psihologiei;
4. Dreptul fundamental al psihologilor tineri la parafă și dreptul de a înființa cabinet sau societate civilă, ca forme liberale principale, alternative la forma salarială;
5. Controlul și analiza atentă a producătorilor și distribuitorilor de teste psihologice;
6. Externalizarea serviciilor psihologice;
7. Serviciile psihologice ca parte componentă a serviciilor de sănătate și reglementarea decontării directe a serviciilor psihologice prin sistemul de asigurări sociale de sănătate;
8. Instituirea unui sistem unic de formare profesională complementară și continuă a psihologilor și elaborarea ghidurilor de bune practici;
9. Eliminarea de pe piața serviciilor psihologice a comercianților și furnizorilor ilegali/neautorizați printr-un sistem de evidență și securizare a actelor profesionale, neafectat de schimbări politice sau legislative;
10. Promovarea și apărarea psihologilor români și a furnizorilor de formare profesională români;
11. Păstrarea independenței și autonomiei Colegiului în raport cu orice altă autoritate;
12. Apărarea și promovarea sistemului: o singură profesie, mai multe specializări;
13. Standard unic de calitate în serviciile psihologice, indiferent de forma de exercitare a profesiei;
14. Promovarea la nivel european și internațional a modelului românesc de reglementare a profesiei de psiholog: profesie autoreglementată printr-o autoritate profesională;
15. Dezvoltarea profesiei de psiholog ca profesie liberală, promovarea importanței socioeconomice a profesiei și deschiderea de noi domenii aplicative pentru psihologie;
16. Afiliera la structurile Uniunii Europene de recunoaștere a diplomelor și calificărilor profesionale și la organismele profesionale reprezentative la nivel internațional.

Orice informație despre profesia de psiholog și funcționarea CPR găsiți pe: click aici!


back-curve

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s